Oprogramowanie dla biznesu

Oprogramowanie dla biznesu

Czy wiesz, że…?

Właściwy wybór systemu oraz partnera wdrożeniowego to minimalizacja ryzyka niepowodzenia wdrożenia, które skutkowałoby uniemożliwieniem właściwego funkcjonowania firmy.

Świadczymy usługi pomocy zdalnej, bez konieczności przyjazdu konsultanta do siedziby Państwa firmy. Połączenie odbywa się po zaakceptowaniu zdalnego połączenia za pomocą Microsoft Terminal Server lub Teamviever Support. Zaletą takiego rozwiązanie jest krótki czas reakcji, możliwość łączenia się z dowolnego miejsca z Państwa sprzętem oraz brak kosztów dojazdu.