Oprogramowanie dla biznesu

Czy wiesz, że…?

Właściwy wybór systemu oraz partnera wdrożeniowego to minimalizacja ryzyka niepowodzenia wdrożenia, które skutkowałoby uniemożliwieniem właściwego funkcjonowania firmy.

Wydanie Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość

Nowa wersja 2022 programu Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość jest już dostępna.

W najważniejsze zmiany w programie dedykowane są przede sztuki obsłudze pakietu zmian prawnych „Polski Ład”:

 • Nowe stawki Ryczałtu - Dodaliśmy obsługę nowych stawek (12% i 14%) ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zmiany obejmują m.in.:
  • Ustawienia Firmy;
  • Rejestracja przychodów;
  • Wzory księgowania;
  • Filtry w programie;
  • Raport Wydruk ewidencji, czyli nowy wzór z miesięcznym podsumowaniem ewidencji przychodów;
  • Zestawienia z nowymi stawkami podatku – generowane za okresy od 2022;
  • Deklaracje uproszczone - PU-28M, PU-28K (oraz ich wydruki).
 • Stawki ZUS dla właścicieli – nowe pozycje składek w ustawieniach składek ZUS z wartościami dla rozliczeń na zasadach ogólnych, liniowo, ryczałtem oraz wartość minimalnej składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób prowadzących działalność na rok 2022.
 • Składki zdrowotne dla pracowników – wyliczenia składek i elementów wynagrodzeń dla pracowników według nowych zasad od 2022
  • Ulga dla klasy średniej - nowy składnik wynagrodzenia umożliwiający wprowadzenie wyliczonej samodzielnie kwoty ulgi przysługującej pracownikowi;
  • Ubezpieczenie zdrowotne finansowane przez ubezpieczonego – z możliwością ręcznej modyfikacji;
  • Zaktualizowane raporty m.in. Karty Wynagrodzeń, Lista wypłat, Lista Składek ZUS oraz ich warianty.
 • Ulga dla młodych – aktualizacja parametru „Ulga dla 26-latków i innych osób zgodnie z art. 21 ust. 1”w oknach ustawień Skali Podatkowej oraz Wynagrodzenie.

Dodatkowe zmiany

 • PIT-4R - Obsługa deklaracji PIT-4R wersji 12
 • JPK_V7
  • Dodane zostały nowe oznaczenia procedur podatkowych: WSTO_EE oraz IED;
  • Atrybuty stosowane SWEE oraz MPP do dla transakcji do 31 grudnia 2021 roku  został oznaczone stosownym opisem.

Informacje o stosowaniu znaczników Ministerstwo Finansów – gov.pl

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym opisem zmian na Pomoc Symfonia.

Uwaga: Wersja 2022 nie wymaga nowego numeru licencji i ponownej aktywacji.

Instalator wersji programu dostępny jest na Pobierz Program Symfonia