Oprogramowanie dla biznesu

Czy wiesz, że…?

Właściwy wybór systemu oraz partnera wdrożeniowego to minimalizacja ryzyka niepowodzenia wdrożenia, które skutkowałoby uniemożliwieniem właściwego funkcjonowania firmy.

Aktualizacja modułów Symfonia Mobilny Handel i Mobilny Magazyn

Aktualizacja modułów Symfonia Mobilny Handel wersja 2021.1m i Symfonia Mobilny Magazyn - wersja 2021.1j

21-04-2021 zostały udostępnione użytkownikom nowe wersje programów mobilnych:

 1. Symfonia Mobilny Magazyn wersja 2021.1j (2021.10.1.10)
 2. Symfonia Mobilny Handel wersja 2021.1m (2021.10.1.13)

Poniżej znajdziecie opisy nowych funkcjonalności i poprawek funkcjonalnych

Symfonia Mobilny Magazyn 2021.1j (2021.10.1.10)

 • dostosowanie do ERP i WebAPI w wersji 2021.1a

 • obsługa awizowanych przesunięć  międzymagazynowych w trybie pracy na kodach własnych (kodach QR)

 • przebudowa widoku z otwartym dokumentem (dodany został przycisk "OPCJE", w którym znajdują się teraz: drukowanie, wstrzymywanie, opis dokumentów)

 • wyświetlanie opisu dokumentów na otwartym dokumencie (wcześniej było tylko na listach z dokumentami)

 • dodany został moduł "Etykiety" w menu głównym, w którym można wyszukać i wydrukować etykiety towarów

 • uwzględnienie w filtrze dokumentów magazynów tylko z hierarchii użytkownika lub globalnej jeśli użytkownik nie ma swojej hierarchii

 • poprawa wyświetlania na palecie ilości po przecinku. Zamiast prezentować 5,0000 jest prezentowane 5 lub zamiast 4,5000 jest prezentowane 4,5

 • automatycznie wyjście z palety po jej zapisaniu po kliknięciu w przycisk "Zapisz"

 

Symfonia Mobilny Handel 2021.1m (2021.10.1.13)

 • dostosowanie do Systemu ERP i WebAPI w wersji 2021.1a

 • poprawa ustawiania ceny na pozycjach dokumentów

 • dodanie uprawnień użytkowników do kategorii towarowych

 • automatyczne obliczanie i synchronizacja limitów kupieckich po wysłaniu faktury

 • poprawa wyświetlania limitów kupieckich w oknach podsumowania faktur i paragonów

 • poprawa pojawiania się pola powodu niskiej ceny przy ustawieniu akcji gratisowej

 • poprawa zapisywania cen pozycji akcji marketingowych na pozycjach dokumentów

 • poprawa zapisu kontrahenta na dokumentach

 • rozszerzenie funkcjonalności drukowania faktur (dodanie miejsca wystawienia dokumentu, rozbudowa wydruku rejestru płatności i formy płatności)

 • poprawa zapisywania i wyświetlania przeprowadzonych akcji marketingowych

 • dodanie możliwości automatycznego tworzenia wydań magazynowych do faktur i paragonów

 • optymalizacja czasu przejścia do tworzenia nowego zamówienia z poziomu listy wszystkich zamówień

 • poprawa zapisywania dodanych pozycji zamówień

 • rozszerzenie funkcjonalności drukowania faktur (dodanie danych odbiorcy na wydruku faktury)

 • rozszerzenie funkcjonalności drukowania KP (dodanie numeru NIP płatnika na wydruku, poprawa wydruku adresu płatnika)

  dodanie wyświetlania wybranych wymiarów kontrahentów w aplikacji mobilnej