Oprogramowanie dla biznesu

Oprogramowanie dla biznesu

Czy wiesz, że…?

Właściwy wybór systemu oraz partnera wdrożeniowego to minimalizacja ryzyka niepowodzenia wdrożenia, które skutkowałoby uniemożliwieniem właściwego funkcjonowania firmy.

Jeśli potrzebujesz aplikacji wspomagającej zarządzanie płacami oraz danymi kadrowymi pracowników w małych, średnich i dużych firmach, to dobrze trafiłeś. Zaoferujemy Ci program, który obsługuje wszystkie procesy kadrowe i płacowe a Tobie da pewność, że Twoje działania są zawsze zgodne z aktualnym stanem prawnym. Program bedzie obsługiwał nie tylko aktualne przepisy, ale także większość wyjątków. Intuicyjnie i bezproblemowo stworzy i wygeneruje wymagane prawem raporty i zestawienia dla urzędów i instytucji.

Z nami możesz liczyć na:

  • Usprawnienie bieżącej obsługi procesów kadrowo-płacowych, 
  • zapewnienie wygodnego prowadzenia ewidencji elementów kadrowo-płacowych,
  • wspomaganie rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
  • obsługę wszystkich form zatrudnienia,
  • gwarancje bezpieczeństwa wprowadzonych i przechowywanych danych,
  • gwarancje zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie dostępnej funkcjonalności,
  • zaoszczędzenie czasu poświęconego na codzienną obsługę kadrowo-płacową.