Oprogramowanie dla biznesu

Oprogramowanie dla biznesu

Czy wiesz, że…?

Właściwy wybór systemu oraz partnera wdrożeniowego to minimalizacja ryzyka niepowodzenia wdrożenia, które skutkowałoby uniemożliwieniem właściwego funkcjonowania firmy.

Oferujemy nowoczesny program dla księgowych, który umożliwia odczytywanie danych z faktur. W praktyce wprowadzanie faktur do systemu może ograniczyć się do ułożenia stosu faktur na skanerze biurowym i w paru kliknięciach wyeksportowaniem kompletnych danych do Twojego programu księgowego!

Najważniejsze korzyści zgłaszane przez korzystających klientów to:

  • Znacznie skrócony czas wprowadzania faktur
  • Zwiększone przychody. Biuro może obsłużyć wiele więcej klientów tym samym zespołem
  • Zmniejszona liczba błędów. Program ogranicza liczbę pomyłek wynikających z błędu ludzkiego oraz ostrzega jeśli dane na fakturze nie zgadzają się np. z zasadami rachunkowości (m.in. niezgodność dat)
  • Zwiększone bezpieczeństwo. Faktury wczytane do programu są przechowywane na zabezpieczonych serwerach zewnętrznych z możliwością odzyskania skanów faktur.