Oprogramowanie dla biznesu

Czy wiesz, że…?

Około 70% przedsiębiorstw przyznaje, że system ERP spełnia ich oczekiwania, 35% respondentów wskazuje, że wdrożenia w ich firmach nie przyniosły zakładanych efektów.

Chciałbyś aby Twoje dane były zabezpieczane poza firmą? Dzięki backupowi danych w chmurze możesz być spokojny, że żadne zdarzenie losowe nie zachwieje ciągłością danych, potrzebnych do funkcjonowania Twojej firmy.

Możesz zabezpieczyć całą infrastrukurę: stacje robocze, laptopy, urządzenia mobilne, serwery, bazy danych oraz maszyny wirtualne.